Å søke stimuleringsmidler fra UKM Norge hjelper!

Gladsak fra Fredrikstad!

UKM v/Østfold Kulturutvikling, Blå Grotte, St.Croix-huset, DKS lokalt og Fredrikstad Kulturskole søkte om stimuleringsmidler fra UKM Norge, og fikk tildelt 90 000 kr til sitt samarbeidsprosjekt.

Ca 900 elever fra 10 forskjellige ungdomsskoler deltok på arrangementet, og fikk hjelp fra profesjonelle artister og kunstformidlere til en helhetlig satsning på kunst og kultur for ungdom i Fredrikstad. Det ble tilbudt 14 forskjellige workshops, som utgjorde 224 økter, og det ble holdt 8 konserter over en periode på 4 dager.

Se denne flotte videoen fra arrangementet:

https://www.youtube.com/watch?v=25npcy7JY0Q

Samarbeidsprosjektet fikk navnet Kulturkonfirmasjon, for å markere en overgang der unge får hjelp til å styrke og bekrefte sin egen måte å ytre seg på gjennom ulike kulturuttrykk.

I løpet av 2014/2015 deler vi ut 3 millioner kroner i stimuleringsmidler til lokale utviklingsprosjekter!

Neste frist for å søke om stimuleringsmidler er 15 januar, så begynn å planlegg din søknad i dag! Nytt søknadsskjema for arrangører legges ut 10 desember.