–I dag skal jeg snakke foran Kulturdepartementet

Jeroshan er en av meningsbærerne inn mot den nye kulturmeldingen.

Regjeringen har satt i gang arbeidet med en kulturmelding – den første kulturmeldingen på 14 år.

–Jeg tror min apell vil gi et nytt perspektiv på ting, kanskje. Og prøve å gi en nytt perspektiv. Når man tenker på kultur tenker man veldig på kultur, i stedet for å se på et større bilde. Så kanskje vi kan zoome litt ut, og se etter nye løsninger og nye måter og integrere hele samfunnet inn i kulturen.

Jeg har lenge irritert meg over hvor lite kultur som er synlig i en vanlig nordmanns hverdag.

–Jeg kan jo argumentere for at nordmenns kultur er å ikke være så kulturbevisste, eller ha kultur i sentrum. Men er kulturen da for folket?

Denne meldingen skal trekke opp målene for fremtidens nasjonale kulturpolitikk, og denne konferansen var starten på det som skal bidra til å sette i gang en bred samtale og debatt om fremtidens kulturpolitikk.