–Mamma måtte bruke øretelefonar

Kristoffer Rasch Gustavsen plukka opp trompeten for eit og eit halvt år sida. I alderen då mange sluttar på fritidsaktivitetar, øvde han 1 time om dagen, opptil 6 timar i veka for å bli god nok til å spele med hovudkorpset.