Hva er egentlig barne- ungdomskulturmeldinga, og hvorfor er den viktig?

På fredag kommer historiens aller første barne- og ungdomskulturmelding, også kalt B&U-meldinga. Men hva betyr det?

Hva er B&U-meldinga egentlig?
B&U-meldinga er et dokument som inneholder regjeringen sin framtidige politikk om kultur for barn og ungdom. Der kommer det til å stå masse tanker og visjoner som regjeringen har for å gjøre tilbudet bedre, og hvordan de mener at man skal legge til rette for barne- og ungdomskultur framover. 

Hvorfor er B&U-meldinga viktig?
En av grunnene til at meldinga er viktig, er fordi det aldri har blitt gjort før. Så det at meldinga er laget betyr at politikerne synes at barne- og ungdomskulturen er viktig. Regjeringen har hatt politikk som handler om barne- og ungdomskultur tidligere også, men ikke i en egen melding.

I meldinga kommer det også til å stå noe om hva politikerne vil prioritere å bruke penger på. Det har mye å si for de organisasjonene som jobber med kulturtilbud for barn og ungdom, som for eksempel kulturskolen, UKM og Ungdom og Fritid. Det blir for eksempel spennende å se om regjeringen ser på gaming som et kulturuttrykk de ønsker å satse på, og dermed vil gi penger til.

Hvem har laget B&U-meldinga?
B&U-meldinga er laget av kunnskapsdepartementet og kulturdepartementet, men de har også fått innspill fra barn og ungdom. På regjeringen sin nettside står det at hele 1000 barn og ungdom har gitt innspill til meldinga.

Hva kan B&U-meldinga føre til?
En av tingene meldinga kan føre til, er mer oppmerksomhet rundt barne og ungdomskultur. Mer konkret så kan den føre til at flere unge får mulighet til å delta på gode tilbud der de bor. UKM håper at barn og ungdom selv kan få definere hva slags kulturtilbud de vil ha.

Hva skjer når B&U-meldinga kommer?
Det er først når meldinga kommer at man får se om regjeringen har lyttet til ungdommene sine forslag. Hvis de ikke har gjort det, vil både UKM og andre organisasjoner følge opp og gi tydelig beskjed om at det ikke er bra nok. Navnet på meldinga lover i hvert fall godt, den har fått tittelen: “Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge”.