Landskonferanse og Delingsarena. To møteplasser i November

I høst samarbeider vi i UKM med flere organisasjoner om to viktige konferanser for ansatte i kultursektoren i kommuner og fylker.

I høst samarbeider vi i UKM med flere organisasjoner om to viktige konferanser for ansatte i kultursektoren i kommuner og fylker. Datoene er 19.-21.november, og da foregår både Landskonferansen til Ungdom og Fritid, og Kulturtankens «Delingsarena» i Oslo. Hold av datoene – og bestill billetter nå, for dette blir fort fylt opp. Her er litt om begge konferansene:

Landskonferansen til Ungdom og Fritid arrangeres i Oslo fra søndag 19. til tirsdag 21. november.
Vi anbefaler alle UKM-kontakter og kulturarbeidere å ta turen! Du kan skreddersy konferanseprogrammet selv ved å velge ulike parallellsesjoner innenfor de overordnende temaene. Landskonferansen er Ungdom og Fritids årlige konferanse for barne- og ungdomsarbeidere, med faglig påfyll, nettverksbygging og sosial kontakt. I år er det 70 år siden landets første fritidsklubb åpnet og det skal feires ved å se på klubbenes rolle og betydning, og et dypdykk i både fortid og fremtid. UKM er stolt samarbeidspartner og vil bidra blant med faglig innhold.
Selve jubileumsfesten finner sted søndag 19.11. på DOGA. Opplev og se fritidsklubbenes betydning gjennom kulturinnslag, taler, film- og fotoutstilling mm. I tillegg vil det bli arrangert nettverkstreff på søndag og en mottagelse på Oslo Rådhus på mandag. Som UKM-kontakt får du rabatt på lik linje med medlemmer i Ungdom og Fritid gjennom å huke av for “samarbeidspartner” på spørsmålet “Er du medlem i UoF?”  
Meld deg på her.
Fullstendig program finner du her.


Delingsarena om barne- og ungdomsmedvirkning i kommunen – mandag 20.november.
Sammen med Norsk kulturskoleråd, UKM, Ungdom og Fritid, NOKU og KS, inviterer Kulturtanken til en delingsarena der vi ønsker å sette søkelyset på hvordan kommuner kan styrke lokal medvirkning og barne- og ungdomskultur.   

Til sammen 28 kommuner mottok midler fra tilskuddsordningen for integrering av barne- og ungdomskultur i kommunale planprosesser i 2021 og 2022. Målet med tilskuddsordningen har vært å sikre den lokale barne- og ungdomskulturen forutsigbare rammevilkår, blant annet gjennom en mer koordinert kultursektor, samarbeid mellom ulike aktører, og flere gode møteplasser for deltagelse og medvirkning.  I løpet av de to tildelingsrundene har kommunene jobbet med ulike prosjekter for å styrke medvirkningen og barne- og ungdomsperspektivet i kommunale planprosesser. Et knippe av kommunene som fikk tilskudd inviteres nå til å dele sine erfaringer: Hvordan skaper man god medvirkning i kommunen? Hvem er det viktig å samarbeide med? Hva har fungert og hva har vært utfordrende? Hvilke resultater har arbeidet gitt?   

 På programmet finner man blant annet årets kulturkommune Lillestrøm, innlegg fra forskere og panelsamtaler. Et mer detaljert program publiseres innen kort tid.

Meld deg på her. (kommer snart)

Les mer om tilskuddsordningen her. (kommer snart)

OBS – for deg som vil få med deg begge deler:
Delingsarenaen kan med fordel kombineres med deltakelse på Ungdom og Fritids landskonferanse 19.-21. november på Klingenberg kino, kun 150 meter unna Nationaltheatret konferansesenter. Målgruppen for Delingsarenaen er lik den Ungdom og Fritid har for sitt program tirsdag 21. november, som blant annet omhandler fritidsklubbens betydning for inkludering og medvirkning. På Landskonferansen er det i tillegg mulig å delta på nettverkstreff, jubileumsarrangement for å feire 70 år med fritidsklubb i Norge, samt mottakelse i Rådhuset. Ved å kombinere Delingsarenaen og Landskonferansen er det derfor mulighet for flere interessante konferansedager i Oslo, og vi oppfordrer til dette.

Vi sees!