Yrja Flem blir ny daglig leder i UKM Norge

På kvinnedagen 8. mars vedtok styret i UKM Norge å tilsette Yrja Flem som ny daglig leder. Flem kommer fra rollen som markeds- og kommunikasjonssjef ved NTNU Vitenskapsmuseet og har relevant erfaring fra stillinger innen både kultur, næringsliv og akademia. Hun har også betydelig erfaring med merkevarebygging og posisjonering.

– UKM er et kraftfullt verktøy for å skape et levende, inkluderende og engasjert samfunn, noe som er helt essensielt i et velfungerende demokrati. Med styrets visjon om at UKM skal være Norges viktigste møteplass for kreativ ungdom og ung kultur, er det UKM Norges ansvar å legge til rette for det. Dette er en rolle som treffer i mitt kulturhjerte, sier påtroppendedaglig leder, Yrja Flem.

Yrja Flem tiltrer som daglig leder i juni. Hun tar over etter Torstein Siegel som har ledet UKM Norge siden 1995, og som nå går over i en lenge tiltenkt rolle som seniorrådgiver.

– Vi søkte en klok, empatisk og strategisk leder, som i tillegg kunne bringe supplerende kompetanse og erfaring inn i en allerede sterk administrasjon. Med Yrja Flem har vi fått alt dette. Flem forsterker administrasjonen med tydelig kommunikasjonskompetanse. Med dette laget er det ingen grunn til å være mindre ambisiøs i arbeidet for at UKM fortsetter å være en viktig brikke i kommende generasjoners ungdomstid, sier styreleder i UKM Norge, Vilde Kamfjord.

Administrasjonen i UKM Norge er liten, men det nasjonale nettverket er stort, og samarbeidspartnerne befinner seg på samtlige forvaltningsnivå. UKM Norge har de senere årene befestet sin posisjon på ungdomskulturfeltet og har blant annet tatt initiativ til å være en inkubator for samarbeidsprosjekter, eksempelvis utvikling av arenaer for digital kultur. Flere av disse initiativene lever i dag videre som selvstendige prosjekter, eller er videreført av samarbeidspartnere på feltet.

– Som organisasjon må vi leve verdiene våre. Vi må vise likeverd for hverandre, være nysgjerrige på – og utvikle mangfoldet vi representerer. Vi skal medvirke sammen til det beste for fellesskapet. Ungdom er fremtiden og jeg har selv opplevd hva kultur har gjort med meg og mine barn. Jeg er stolt og beæret av å nå få muligheten til å videreføre og utvikle det gode arbeidet UKM Norge har gjort i en årrekke, og jeg ser virkelig frem til å få jobbe sammen med Torstein Siegel, sier Flem.

Dette er historisk på flere måter. Det er både første gang denne jobben er utlyst, og følgelig også første gang en kvinne inntar lederrollen.

– Vi gleder oss over ansettelsen og er overbevist om at Yrja Flem vil bringe nye og verdifulle perspektiver inn i arbeidet med UKM, avslutter Kamfjord.

Foto: Jarle H. Hvidsten