Malvik har landets største UKM!

Med 330 deltakere arrangerer Malvik denne helgen landets suverent største lokalmønstring.

Statistikk Malvik

Malvik har 90 deltakere mer enn UKM-mønstring nummer to på lista som er nabokommunen Trondheim. 330 er et imponerende tall i seg selv, men det gir ekstra perspektiv at dette er nesten 20% av alle i målgruppa (innbyggere mellom 10 og 20 år).  Hvis 20% av målgruppa i Trondheim hadde deltatt så ville det vært 4680 deltakere på lokalmønstringen der.

Malvik har mer enn seksdoblet deltakertallet siden 2011, og UKM-kontakt Marit Hammer har følgende forklaringer på dette:

– Ungdommene er med i alle ledd, og i alle de ulike arbeidsgruppene fra første dag. De er svært viktige markedsførere ut til deltagerne. Dessuten er UKM-arbeidsgruppa i Malvik satt sammen av ungdom og ansatte fra alle kulturområder; bibliotek, ungdomshus, kulturskole og kulturadministrasjon. Dette gir stor kontaktflate ut til ungdommene, og lærerne i kulturskolen er flinke til å motivere elevene til å melde seg på.

– Nytt i år er at arrangementet er lagt ca. en måned senere enn tidligere år. Dette gjør at vi i år får med deltagere fra kulturskolens samspilluke. Vi har alltid hatt påmelding også for de fra 10-12 år. Disse får skriftlig tilbakemelding, men kan ikke sendes videre til fylkesmønstringen. I år ser vi at det er mange deltakere i denne aldersgruppen. Vi legger stor vekt på å lage god stemning i greenroom, med bla direkte videooverføring fra forestillingen, og vi ser at deltagerne fra i fjor hadde det så bra et de melder seg på i år også.

Pr. dato er det 21.500 påmeldte deltakere til UKM 2014 på landsbasis. Innen siste lokalmønstring er avviklet regner vi med å passere 23.000. Dette ugjør i underkant av 4% av målgruppa nasjonalt. Hvis alle kommuner mobiliserte som Malvik neste år så ville vi fått 115.000 deltakere i 2015! UKM Norge gratulerer Marit Hammer og resten av UKM-gjengen i Malvik, og ønsker dem lykke til med avviklingen av landets største lokalmønstring i helga!

 http://www.adressa.no/kultur/article9278709.ece

http://www.mb.no/lokalkultur/article7214036.ece

http://www.s-n.no/index.php/malvik/item/6076-landets-storste-ukm-i-malvik