Vil du prøve deg som manusforfatter?

Bli med i dramatikkonkurransen til Den unge scene, og vær med i konkurransen om 45 000 kroner.

Hvem kan delta:
Alle mellom 13 og 20 år kan sende inn bidrag.

Hva: 
Et nyskrevet manus på 40-50 manussider. Det kan være så mange roller du ønsker, men ikke færre enn fire roller. Teksten skal spilles av ungdom mellom 13 og 19 år. Det vil ikke kunne være noen voksne eller mindre barn på scenen.

Opplegg:
Teksten blir vurdert av en jury som plukker ut noen av tekstene til en finalerunde. De som kommer videre får kommentarer for å gjøre teksten best mulig. Det blir til slutt kåret tre vinnere.

Premier:
1. Premie kr 45 000
2. Premie kr 25 000
3. Premie kr 15 000

Leveringsfrist 11. mars 2016

Send inn elektronisk til post@dus.as
Mer info: www.dus.as

Konkurranseregler og mer informasjon:
http://www.dus.as/nyheter/itemlist/tag/Konkurranseregler%20og%20informasjon%202016