Vil du være med å skape neste års UKM-festival?

Vi søker 3 unge festivalprodusenter!

UKM-festivalen er for mange årets høydepunkt, men hvordan kan den utvikles videre og hva slags inntrykk skal man sitte igjen med i etterkant? Det kan du være med på å bestemme!

Festivalen samler 600 ungdommer fra hele landet fem dager i Trondheim i juni. Festivalen skal inspirere ungdom og være et sted for å vise fram ungdomskultur fra hele Norge. I tillegg er det den største nasjonale møteplassen som synliggjør ung kultur.

Vi skal lage et team av tre ungdommer som ønsker relevant praksis som festivalprodusenter. Er dette noe for deg eller noen du kjenner?

Hvem er du?

Du kan tenke helhet, konsept, kommunikasjon og produksjon.

Du kan tenke strategisk, men er også praktisk og en «do’er» som gjennomfører.

Du har gjerne allsidig erfaring fra andre festivaler og arrangement.

Du er kreativ, og du tørr å stille spørsmål og utfordre.

Du liker å gjøre andre god og du lytter til andres ideer.

Du har tid og lyst til å prioritere dette arbeidet fra høsten 2017 til juli 2018.

Du er mellom 18 til 22 år.

 

Hva er det vi kan tilby deg?

En plass i festivalledelsen og en sentral rolle i definisjonen av neste års festival.

Ekte og relevant arbeidserfaring, og kursing innenfor ditt fagområde.

Et morsomt, krevende og utviklende år.

Ledererfaring, ansvar og et nettverk i hele kultur-Norge.

En kvalitativ attest og nyttige referanser.

Tett jobbing med gode mentorer.

Noe honorar.

 

Arbeidsform

Teamet består av 3 medlemmer, med oppstart i september 2017. Det er tenkt seks møter/samlinger fram til juni 2018. I tillegg til jevnlige telefonmøter og digital kommunikasjon.

I forbindelse med festivalen blir det minst åtte dager i Trondheim i juni 2018.

Deltakelse på andre festivaler for å lære, og å bli inspirert.

 

Om jobben

Teamet skal ha ulik kompetanse og skal sammen med UKM Norge komme fram til sine arbeidsmetoder og områder. Dere skal sammen stille spørsmål, tenke utvikling, synlighet, konsept og bransjesamarbeid. Inn mot festivalen skal dere jobbe praktisk og med avvikling.

De som deltar i UKM gjør dette på fritida, enten de står bak, på eller foran scenen. For oss er det viktig at denne jobben utføres av deg som har så lyst til å heve festivalen at du kan gjøre det på delvis frivillig basis.

 

Søknaden

CV og søknad sendes til anne@ukm.no innen 31.08.17. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av hvilke tanker du har rundt UKM-festivalen i 2018, og hva du ser for deg kan være din rolle.