Negativt å være flink?

– “Flink pike” er ikke noe man sier hvis man faktisk skal gi et kompliment, mener Mona (19).

Begrepet “flink pike-syndrom” har blitt en betegnelse på pliktoppfyllende jenter som har mange jern i ilden, hvor konsekvensen ofte er å bli syk. Hva betyr egentlig denne betegnelsen for oss det gjelder?

Sofie Fiflet Sollie går studiespesialisering med design, arkitektur og visuell kunst på Elvebakken. I tillegg synger, maler og danser hun på fritiden. Hun ser på seg selv som en “flink pike”, men synes ikke uttrykket er noe positivt.

Sofie Fiflet Sollie prøver å bry seg mindre om karakterer. Foto: Sarah Hagerup

– Det har hendt at jeg har blitt sur når jeg blir kalt “flink pike”, men det er jo ikke nødvendigvis noe negativt å være flink, sier Sollie.

For henne betyr uttrykket “flink pike” å gjøre det man skal på skolen, være snill og hyggelig, og å høre på sine foreldre.

Ikke et kompliment

Mona Ulriche Schanche går på Den tyske skole i Oslo, og hun forbinder også å være “flink pike” med å gjøre det bra på skolen, og å gjøre det samfunnet oppfatter som riktig. Heller ikke hun ser på uttrykket som noe positivt.

– “Flink pike” er ikke noe man sier hvis man faktisk skal gi et kompliment. Hvis man skal gi ros så sier man heller “du er flink”, mener Schanche.

Hun synes at begrepet ofte brukes på en nedverdigende måte, da hun forbinder det med å si “flink gutt” til en hund som har oppført seg fint.

Mona Ulriche Schanche Foto: Sarah Hagerup

Schanche bruker fritida på klassisk musikk og foto. Drømmen er å bli fotograf, og i dag får hun blant annet en del forespørsler om å ta coverbilder for flere unge artister. På tross av dette ser hun ikke på seg selv som noen flink pike.

– Jeg har aldri hatt så gode karakterer på skolen, men karakterene har heller ikke noe å si for mine planer i fremtiden, sier Schanche.

Hun forteller at det viktigste er å fullføre videregående, og fortsette å jobbe så mye hun kan med en karriere innen foto.

Motstridende bilde

Professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo, Harriet Bjerrum Nielsen, mener vi burde slutte med å bruke begrepet “flink pike”. I et intervju med kjønnsforskning.no forteller hun at begrepet gjør jenters prestasjoner til uttrykk for en sykdom.

– Det blir motstridende regler hvor du skal være flink for å klare deg i dagens konkurransesamfunn, samtidig er det også slik at hvis du er flink lider du sikkert av et flink-pike-syndrom, sier Bjerrum Nielsen.

Dette paradokset er også noe jentene har lagt merke til, og Sollie kan fortelle at det på ungdomsskolen var om å gjøre å gjøre det dårligst, men at karakterpresset ble reelt på videregående.

Både Sollie og Schanche sier at de prøver å ikke bry seg så mye om karakterer, og å heller fokusere på å fullføre skolen, og å holde på med fritidsaktiviteter de mestrer og synes er gøy.

– Selv om karakterene har blitt bittelitt dårligere nå, så har jeg det bedre med meg selv, sier Sollie.