Det er ikke bare å ”ta valget”

Frederik (17) etterlyser en ny måte å tenke politikk på. En måte som passer bedre til vår generasjon.

Må det være sånn at venstresiden kun er for arbeideren, eller at høyresiden kun er for de rikeste? Hvorfor må en grønn stemme være en stemme på rød-grønn regjering og ikke en blå-grønn? Hvorfor er det slik at politikken alltid skal handle om hvem som er best og hvem som er dårligst? Bør det ikke heller handle om hvordan man kan skape et bedre Norge sammen?

Slik situasjonen er i dag, skjønner jeg at mange lar vær å bruke stemmeretten.

Det er faktisk sånn at 1 av 5 lar være å stemme, og for å være ærlig er jeg egentlig litt glad over at jeg ikke kan stemme ved årets valg. For mange av dagens debatter handler nærmest ikke lengre om løsninger, men om problemene med motstandernes politikk. Partiene får det til å virke som om verden går under hvis man velger et annet parti.  Men er det egentlig sånn at borgerlig side ikke kan være sosiale, og at sosialistisk side ikke kan være borgerlige? Kan vi ikke heller legge vinnerinstinktet til side og fokusere på det som faktisk betyr noe? Nemlig å skape et enda bedre Norge, for de som bor her nå, og for generasjonene som kommer i fremtiden.

I et samfunn med så mange ulike mennesker, kulturer og meninger blir det for meg helt feil at skillelinjene skal være så skarpe som de er nå.

For i en tid hvor tusenvis er på flukt fra hjemlandet sitt, hvor jordkloden koker og hvor atommaktene står med fingeren på avtrekkeren, er det ikke rom for å krangle. Vi må handle. Og vi må samarbeide. Det passer ikke inn i dagens samfunn at politikere skal sverte hverandre fremfor å ha en god dialog. Det passer ikke inn at uenighetene skal veie så utrolig mye mer en de felles målene vi har. For det er faktisk ikke slik at du bekjemper mobbing i skolen ved å krangle over hvem som har den beste skolepolitikken, og du får heller ikke ned klimagassutslippene ved å diskutere hvem som har satset mest på miljø. For det som faktisk er sant, er at gode løsninger skaper vi sammen.

Hadde jeg kunnet stemme i dag hadde jeg kanskje valgt Høyre, men det betyr ikke at jeg ikke er enig med mye av politikken til både Arbeiderpartiet, MDG eller SV.

For meg har det alltid vært en prioritet å sette mine egne verdier og meninger først, i stedet for å blindt følge ett parti, og det tror jeg er veldig viktig for å skape en god politikk.

Selvfølgelig ser jeg ikke for meg en utopi hvor alle partier samarbeider om alt og at alt bare god stemning, for man kan jo ikke være enige om alt. Men jeg er overbevist over at Norge blir et enda bedre sted om vi ser våre felles mål og verdier, og samarbeider om å nå dem.