– Vi liker best å være bak kamera

Ingrid, Youri, Marte og Irene skal være redaksjonsledere for UKM Media i sine fylker.