Har du popcornet klart til kl. 19:50?

For da starter MGPjr, og Christian skal vise hvor rå han er i kubing.