UKM på Arendalsuka 15.-19. august.

Arendalsuka er en arena hvor folk møter aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv for debatt og utforming av politikk.

Arendalsuka er en arena hvor folk møter aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv for debatt og utforming av politikk. I år samarbeider Ungdom og FritidNorsk kulturskolerådUKM, Norsk kulturforum (NOKU)og Kulturtanken om en rekke arrangementer. Målet er å skape mer oppmerksomhet om barn og unge og deres kultur- og fritidstilbud.

– Gode kunst-, kultur- og fritidstilbud til barn og unge bidrar til å skape mestringsfølelse og motvirker utenforskap og diskriminering. Vi ønsker å inkludere barn og unge i aktivitetene under Arendalsuka, samtidig som vi synliggjør prosjekter og initiativer som er igangsatt av alle aktørene som står bak samarbeidet, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand.

– Vi håper at inkludering, økt kjennskap og mer samarbeid vil gi barn og unge flere, bedre og mer relevante møter med kunst- og kultur, legger han til.

Datakultur, e-sport og digitale satsinger

Under Arendalsuka gjør vi Kulturkammeret til en nasjonal debattarena på ungdomskulturfeltet, og setter særlig søkelys på datakultur, e-sport og digitale satsinger.

– Pandemien har gitt en økt forståelse for at digital samhandling har stor verdi både sosialt, faglig og kunstnerisk, forteller daglig leder i UKM Norge, Torstein Siegel.

Generalsekretær i Ungdom og Fritid, André Ruud, påpeker at dette er noe ungdom har forstått lenge, og at han er glad for at alle aktørene nå sammen lytter til og løfter fram barn- og unges stemmer.

– Det er igangsatt en rekke spennende satsinger og prosjekter som vil bli presentert og diskutert på Kulturkammeret disse dagene, forteller Siegel i UKM Norge.

Du kan bli med som publikummer på en rekke av arrangementene via streamen vår på www.twitch.tv/ukmnorge

Vi arrangerer blant annet debatt om kommende dataspillstrategi, flere presentasjoner av prosjekter UKM Norge er involvert i knyttet til temaet, og noen rene underholdningsarrangement som Norcup og Nerdelandslaget LIVE.

Informasjon om alle arrangementene, tidspunkt og hvor de streames finner du her; www.datakultur.org/arendalsuka